Богат културно уметнички програм

На Белмужијади се сваке вечери одржавају концерти са познатим звездама поп, рок и фолк музике.

Забавни програм је на централној бини већ од 17 сати када наступају оркестри и певачи изворног фолклора, уз неизоставну пастирску фрулу. Током целог дана могу се видети и наступи културно-уметничких друштва и фолклорних секција из краја и региона.

Рецитације, арабеске, плесови, забавне и народне песме, трубачи, гитаре, фруле и остали народни инструменти, модне ревије је оно што још можете видети и чути првог викенда у августу у Сврљигу.

 

Сабор гајдаша

У српсkим kрajeвимa гajдe сe први пут пoмињу у 16. вekу, зaбeлeжиo je jeдaн фрaнцусkи путoписaц.

Пoчeтkoм другe пoлoвинe 19. вeka дoлaзи дo прoмeнa друштвeнo-ekoнoмсkих прилиka и дo oбнaвљaњa музичkoг живoтa у oндaшњoj Србиjи. У тo врeмe, бeлeжe хрoничaри, „музиka у Србиjи, у пoчeтkу влaдaвинe Kнeзa Mилoшa, билa je вokaлнa, kojи су извoдили млaдjи људи, жeнe и дeцa, или инструмeнтaлнa, kojу су извoдили, oбичнo млaђи људи, нa гajдaмa, дудуцимa и двojницaмa“.

Прeмa нaвoдимa стручњaka, у Србиjи пoстojи нekoлиko типoвa гajди. У истoчнoj Србиjи у упoтрeби су сврљишke гajдe, koje су у нekим зaписимa нaзвaнe и eрсke гajдe kako би сe дoбилo ширe рeгиoнaлнo oзнaчaвaњe oвoг инструмeнтa. xxnxx . (У Eтнoгрaфсkoм музejу у Бeoгрaду пoд инв. Брojeм 8608. нaлaзe сe eрсke гajдe Душaнa Стojaнoвићa из Kaмeницe, koд Нишa, a jeдaн примeрak њeгoвих гajди je у Mузejу у Нишу).

Kao стaри српсkи нaзив зa oвaj инструмeнт koристилa сe и рeч –гaдљe.

Концерти сваке вечери

Традиционално сваке вечери од 21 сат крећу концерти, од сабора гајдаша у петак до великог концерта познатих звезда на затварању Белмужијаде у недељу.

На претходној Белмужијади 2019. године одржани су велики концерти Милице Тодоровић и Халида Бешлића.

2009.
Немања Николић

2010.
Биљана Јевтић и Александар Илић, Чеда Марковић, Милан Топаловић Топалко

2011.
Александар Сања Илић и Балканика, Мирослав Илић

2012.
Ана Бекута, Адил Максутовић, Саша Матић

2013.
Харис Џиновић, Ацо Пејовић

2014.
Јасна Кочијашевић и Драгослав Михајловић Канаринац, Весна Змијанац, Тропико бенд

2015.
Јасна Кочијашевић и Драгослав Михајловић Канаринац, Биља Крстић и оркестар „Бистрик“; Амадеус бенд; Аца Лукас (Ана Кокић, као гост)

2016.
Јасна Кочијашевић и Драгослав Михајловић Канаринац, Медени месец; Жељко Самарџић; Дејан Матић

2017.
Јасна Кочијашевић и Драгослав Михајловић Канаринац, „Долче Вита” бенд; Гоца Тржан (Тодор Китановић, као гост); Драгана Мирковић

2018.
Љуба Лукић; Александар Сања Илић и Балканика; Лепа Брена

2019.
бенд Топли Мај, Милица Тодоровић, Халид Бешлић

2021.
бенд Топли Мај, Фуле са бендом, Светлана Ceca Ražnatović

ПЕТАК 5. август 2022.
16:00
  • Пастирски вишебој (прво полуфинале)
   (бацање камена с рамена, скок у даљ, надвлачење конопца…)


18:00
  • Такмичење у справљењу белмужа
   (прва полуфинална група)
  • Избор најбољих домаћих јела
   (слатке и слане пите)
  • Избор најлепше пастирице
   (девојчице до 9 година)

19:00
  • Сабор гајдаша балканских земаља


21:00
  • Свечано отварање


21:26
  • Забавни програм
   (фолклорни ансамбли и сл.)

22:00
  • Перспектива Бенд (концерт)

СУБОТА 6. август 2022.
18:00
  • Пастирски вишебој
   (друго полуфинале)

18:00
  • Такмичење у справљању белмужа
   (друго полуфинале)

18:30
  • Избор најбољих домаћих јела
   (домаћи колачи)
  • Избор најлепше пастирице
   (девојчице од 10 до 16 година)

19:15
  • Забавни програм
   (фолклорни ансамбли и сл.)

22:00
  • Ана Кокић и Само Боб (концерт)
НЕДЕЉА 7. август 2022.
18:00
  • Пастирски вишебој ФИНАЛЕ


18:15
  • Такмичење у справљању белмужа ФИНАЛЕ

18:20
  • Избор најбољих домаћих јела
   (слана пецива)

19:00
  • Избор најлепше пастирице и најлепшег пастира


19:15
  • Забавни програм


21:15
  • Проглашење победника и додела награда

22:00
  • Дарко Лазић (концерт)

Белмужијада се одржава се на спортском полигону „Пастириште“, поред Сврљишког Тимока, увек првог викенда у августу.
Sportski centar Pastirište

Pastirska bb 
18360 Svrljig